Urząd Gminy w Słupi

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. netto

Zapytanie oferowe na: „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”

drukuj (Zapytanie oferowe na: „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”)

Zapytanie oferowe na wykonanie zadań : „Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniem stacjonarnym pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytu KRI wraz z poprawą procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 214-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

drukuj (Zapytanie oferowe na wykonanie zadań : „Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniem stacjonarnym pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytu KRI wraz z poprawą procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 214-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

drukuj całą stronę