Urząd Gminy w Słupi

Zamówienia publiczne poniżej 130 tys. netto

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn: „Dostępna Gmina Słupia”

drukuj (Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn: „Dostępna Gmina Słupia”)

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn: „Dostępna Gmina Słupia”

drukuj (Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn: „Dostępna Gmina Słupia”)

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn: „Dostępna Gmina Słupia”

drukuj (Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia w zakresie poprawy dostępności architektonicznej oraz dostępności komunikacyjno-informacyjnych w związku z realizacją przedsięwzięcia grantowego pn: „Dostępna Gmina Słupia”)

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - Zakup paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych

drukuj (Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp - Zakup paliwa stałego na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych)

Zapytanie oferowe na: „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”

drukuj (Zapytanie oferowe na: „Opracowanie analiz ryzyka dla ujęć wód podziemnych wraz ze sporządzeniem wniosku do Wojewody w sprawie ustanowienia stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej i pośredniej”)

Zapytanie oferowe na wykonanie zadań : „Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniem stacjonarnym pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytu KRI wraz z poprawą procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 214-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

drukuj (Zapytanie oferowe na wykonanie zadań : „Przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa wraz ze szkoleniem stacjonarnym pracowników urzędu w zakresie cyberbezpieczeństwa, wykonanie audytu KRI wraz z poprawą procedur systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 214-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00)

drukuj całą stronę