Urząd Gminy w Słupi

Nieczystości ciekłe

Zarządzenie Wójta Gminy Słupia w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupia

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych

Zestawienie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Słupia

Zestawienie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Słupia
L.P. Nazwa przedsiębiorcy Adres przedsiębiorcy  Kod pocztowy  Poczta Telefon NIP Regon
1 Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Słupi Słupia 107 96-128 Słupia 46 831 55 69 833-10-15-318 000660618
2 P.P.H.U. "CHŁOPEX" Grzegorz Ruciński Olsza 26 95-063 Rogów 606350922 833-133-55-66 100545908
3 P.H.U Agnieszka Papiewska Jeżów, ul. Łowicka 6 95-047 Jeżów 695 077 552 833-106-55-98 100358885
4 Firma Usługowo Transportowa Marlena Matusiak Bonarów 1B 96-128 Słupia 601185766 8331050390 101151749

drukuj (Zestawienie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Słupia)