Urząd Gminy w Słupi

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. netto

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra”

drukuj (Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra”)

drukuj całą stronę