Urząd Gminy w Słupi

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. netto

Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku

Link do strony prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c01e02b1-0876-11ef-bfd2-32fa350b5bfc

 

 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy

Strona prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-420acf6d-5b75-11ee-a60c-9ec5599dddc1

 

 

Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Winna Góra, Słupia oraz Bonarów i Marianów

link do postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2b7adf5f-b751-11ed-9236-36fed59ea7dd

drukuj (Poprawa dostępności komunikacyjnej na terenie Gminy Słupia poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowości Winna Góra, Słupia oraz Bonarów i Marianów)

Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupia"

drukuj (Ogłoszenie o wykonaniu umowy na zadanie: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupia")

„Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia” w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Poniżej link do postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/69ce2112-c3eb-43df-a88d-30dbd1bc33b8

drukuj („Ochrona powietrza poprzez montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Słupia” w formule „zaprojektuj i wybuduj”)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra"

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra”

drukuj (Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupi oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra”)

drukuj całą stronę