Urząd Gminy w Słupi

WFOŚiGW w Łodzi

Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2023

logotyp Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Zadanie pn.

„Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2023”

dofinansowane jest ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna przedsięwzięcia – 116 943,65 zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚIGW w Łodzi – 91 357,00 zł

Eternit zostanie odebrany z 73 posesji z terenu Gminy Słupia w ilości około 231,370 Mg

Więcej informacji na stronie:  https://www.wfosigw.lodz.pl

drukuj (Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2023)