Urząd Gminy w Słupi

Polski Ład - edycja I

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra”

logotyp Polski Ład i BGK

Inwestycja obejmuje przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra poprzez min. budowę zbiornika wyrównawczego na wodę o pojemności 170m3; przebudowę istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą przeznaczenia na stację uzdatniania wody oraz zabudowę technologii nowej stacji uzdatniania wody w zaadaptowanym do tego budynku, budowę sieci międzyobiektowych w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnych, budowę zbiornika na nieczystości płynne DN 1500 mm, neutralizatora chloru DN 1000 mm, osadnika wód popłucznych DN 2000 mm, rozdzielnicy głównej stacji wodociągowej, instalacji elektrycznych stacji wodociągowej, podłączenia studni głębinowych, podłączenia zbiornika wyrównawczego, automatyki procesu technologicznego

Dzięki inwestycji pn: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra” uda się nie tylko poprawić zaopatrzenie mieszkańców w wodę, ale także dać nowy impuls rozwojowy dla części regionów gminy poprzez zwiększone możliwości inwestycyjne, związane z szerszym dostępem do źródła wody, zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 1 000 000,00 PLN, a kwota dofinansowania 950 000,00 PLN, co stanowi 95% kosztów zadania.

drukuj („Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Winna Góra”)

„Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra”

logotyp Polski Ład i BGK

Inwestycja obejmuje przebudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia poprzez min.

  • remont sita pionowego oraz piaskownika wirowego
  • demontaż istniejącego sita pionowego
  • przebudowę komory MBR na SBR oraz układu spustu ścieków oczyszczonych,

oraz budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra na odcinku ok. 5,00 km.

Dzięki inwestycji pn: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra uda się nie tylko uporządkować gospodarkę ściekową czy uzyskać lepszą kontrolę procesów oczyszczania, ale także dać nowy impuls rozwojowy dla części regionów gminy poprzez zwiększone możliwości inwestycyjne, związane z szerszym dostępem do sieci kanalizacyjnej, zarówno dla odbiorców indywidualnych jak i przedsiębiorstw.

Przedmiotowa inwestycja otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, którego operatorem jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 5 000 000,00 PLN, a kwota dofinansowania 4 750 000,00 PLN, co stanowi 95% kosztów zadania.

drukuj („Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Winna Góra”)