Urząd Gminy w Słupi

Rada Gminy

Rada Gminy Słupia kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady

Marek Pięcek

Wiceprzewodnicząca Rady

Alina Ziółczyk

Radni

 • Tomasz Bachura
 • Mateusz Belta
 • Grażyna Chmurska
 • Agnieszka Gamoń
 • Marek Kotyna - przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego
 • Karol Kostrzewa
 • Justyna Kroc
 • Piotr Królikowski
 • Lucyna Marat
 • Marianna Nowak
 • Roman Rosiński - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej
 • Mariusz Salamon
 • Krzysztof Szymczewski - przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetu i Finansów