Urząd Gminy w Słupi

Rada Gminy

Rada Gminy Słupia kadencja 2018-2023

Przewodniczący Rady - Marek Pięcek

Wiceprzewodnicząca Rady - Alina Ziółczyk

Radni:

Tomasz Bachura

Mateusz Belta

Grażyna Chmurska

Agnieszka Gamoń

Marek Kotyna - przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego

Karol Kostrzewa

Justyna Kroc

Piotr Królikowski

Lucyna Marat

Marianna Nowak

Roman Rosiński - przewodniczacy Komisji Rewizyjnej

Mariusz Salamon

Krzysztof Szymczewski - przewodniczący Komisji Oświaty, Budżetu i Finansów