Urząd Gminy w Słupi

Dostępna Gmina Słupia

HFsgsZuFSMwAAAAASUVORK5CYII=

Gmina Słupia realizuje przedsięwzięcie grantowe „Dostępna Gmina Słupia ”

finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty”
realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Gminę SŁUPIA dla osób ze szczególnymi potrzebami, tj. osób z problemami wzroku, słuchu, poznawczymi oraz z ograniczeniami w poruszaniu się.

. Wartość grantu:  100.000,00 PLN

 

drukuj ()