Urząd Gminy w Słupi

Obwieszczenia/Ogłoszenia

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

drukuj (Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)

Obwieszczenie dotyczące projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2022 roku

drukuj (Obwieszczenie dotyczące projektu programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słupia w 2022 roku)

OBWIESZCZENIE NR 8/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego

drukuj (OBWIESZCZENIE NR 8/2022 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2022 r. na obszarze województwa łódzkiego)

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa III” o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 137 obręb Krosnowa, gmina Słupia

drukuj (Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej „Krosnowa III” o mocy do 4 MW wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 137 obręb Krosnowa, gmina Słupia)

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słupia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi powiatowej nr 1320E na odcinku od granicy z powiatem brzezińskim w kierunku miejscowości Słupia, powiat Skierniewice, woj. łódzkie”.  

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

    

Ogłoszenie o

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie