Urząd Gminy w Słupi

Rolnictwo

Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 34 CIETRZEW na sezon 2023/2024

drukuj (Kalendarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 34 CIETRZEW na sezon 2023/2024)

Kalendarz polowań zbiorowych w OHZ Rogów, w sezonie 2023/2024

drukuj (Kalendarz polowań zbiorowych w OHZ Rogów, w sezonie 2023/2024)

Płatność dla małych gospodarstw

Do 31 sierpnia o ryczałt w wysokości 225 euro/ha mogą się ubiegać rolnicy, którzy posiadają gospodarstwa o powierzchni do 5 ha i złożyli wnioski o przyznanie płatności za 2023 rok. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 1125 euro na gospodarstwo. Dokumenty można składać tylko za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/agencja-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa

 

Płatność dla małych gospodarstw

Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Słupia informuje, iż każdy rolnik, który chce odzyskać w II naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku z niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r.  (limit na 2023 r. wynosi 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła);
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. - jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r.  w ilości 40 l/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń.

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
  • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
  • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. - do wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  -  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dotacje będą wypłacane w terminie 2 - 31 października 2023 r. na rachunek bankowy podany we wniosku.

Urząd Gminy w Słupi przyjmuje wnioski od 01 sierpnia 2023 r. w godzinach pracy urzędu. 

Formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej https://www.slupia.com.pl/63,rolnictwo

Wybory do Izb Rolniczych

Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023r. zostały zarządzone wybory do izb rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Wybory zostały wyznaczone na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Wszelkie Sprawy związane z wyborami do izb rolniczych zawarte zostały na stronie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego

https://izbarolnicza.lodz.pl/content/wybory-do-izb-rolniczych-24-wrze%C5%9Bnia-2023-roku

https://www.gminaskierniewice.pl/wp-content/uploads/2023/07/Uchwa%C5%82a-Krajowej-Rady-Izb-Rolnczych.pdf

Szkolenia dla pszczelarzy