Urząd Gminy w Słupi

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Słupi

tel. 46 831-55-91 , 46 831-52-42

Wójt Gminy 

Mirosław Matulski   wew. 11 , adres e-mail : wojt@slupia.com.pl

Sekretarz Gminy

Małgorzata Bachura  wew. 15,  e-mail: sekretarz@slupia.com.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Kierownik Małgorzata Bachura wew. 15 e-mail: m.bachura@slupia.com.pl

pomoc administracyjna Anna Nockowska wew. 13 , e-mail: usc@slupia.com.pl

 

Referat Inwestycji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska :

Kierownik - Justyna Józefecka  wew. 14 , e-mail: rgr@slupia.com.pl

Inspektor - Justyna Rosa wew. 12 , e-mail j.rosa@slupia.com.pl

Podinspektor - Małgorzata Chmurska wew. 12, e-mail rgr2@slupia.com.pl

 

Centrum Usług Wspólnych:

Kierownik - Skarbnik Agnieszka Mikina wew. 20 , e-mail: skarbnik@slupia.com.pl

Inspektor - Emila Rymarczyk wew. 18, e-mail podatki@slupia.com.pl

inspektor - Liliana Strzyż wew. 19 , e-mail kasa@slupia.com.pl

podinspektor - Anna Chybner wew. 25 e-mail: finanse@slupia.com.pl

podinspektor - Justyna Zdun wew. 25 e-mail: oswiata@slupia.com.pl

pomoc administracyjna - Alina Łyszkowicz wew. 25 e-mail: cuw@slupia.com.pl

 

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

podispektor Tomasz Jarzyna wew. 23 e-mail: obronacywilna@slupia.com.pl

 

Sekretariat

Agnieszka Goszkowska wew. 10 e-mail: sekretariat@slupia.com.pl , gmina@slupia.com.pl