Urząd Gminy w Słupi

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Słupi

tel. +48 46 831 55 91, +48 46 831 52 42

Wójt Gminy 

Mirosław Matulski , adres e-mail: wojt@slupia.com.pl

Sekretarz Gminy

Małgorzata Bachura wew. 2, e-mail: sekretarz@slupia.com.pl

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

Referat Inwestycji , Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Centrum Usług Wspólnych

Stanowisko ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego, Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

podispektor Tomasz Jarzyna e-mail: obronacywilna@slupia.com.pl

Sekretariat

wew. 0, e-mail: sekretariat@slupia.com.pl, gmina@slupia.com.pl