Urząd Gminy w Słupi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Numer rachunku bankowego na potrzeby wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

Gmina Słupia nr  96 9288 1079 1720 0446 2000 0070 Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Słupi

 

drukuj całą stronę