Urząd Gminy w Słupi

Harmonogram odbioru odpadów 2024

Częstotliwość odbioru odpadów

Odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:

  1. zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz na 4 tygodnie w pozostałe miesiące,
  2. metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
  3. papier, szkło – 1 raz na kwartał.

 

Terminy odbioru odpadów dla wsi Gzów, Modła, Słupia, Zagórze

harmonogram odbioru odpadów dla wsi Słupia, Zagórze, Gzów, Modła

 

Terminy odbioru odpadów dla wsi Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje

drukuj całą stronę