Urząd Gminy w Słupi

Odpady

Od kwietnia do paździenika zmieszane odpady i bioodpady będą zbierane dwa razy w miesiącu

Urząd Gminy w Słupi przypomina, ze zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów na 2022 rok zmieszane odpady komunalne oraz bioodpady w miesiącach od kwietnia do października odbierane będą dwa razy w miesiącu.
Dla miejscowości Gzów, Modła, Słupia, Zagórze będzie to dodatkowy odbiór w każda pierwsza środę miesiąca.
Dla miejscowości Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podleczę, Winna Góra, Wólka-Nazdroje będzie to dodatkowy odbiór w każdy pierwszy piątek miesiąca.
UWAGA!!! Bioodpady odbierane będą jedynie z tych nieruchomości, gdzie nie zadeklarowano ich kompostowania.

drukuj całą stronę