Urząd Gminy w Słupi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Kierownik

Lucyna Masłocha tel. 46 831 55 91 wew. 28

Pracownicy socjalni:

Dorota Miler

Honorata Latek

tel. 46 831 55 91 wew. 21

Inspektor ds. świadczeń socjalnych

Aneta Topolska tel. 46 831 55 91 wew. 22

adres e-mail : pomocspoleczna@slupia.com.pl