Urząd Gminy w Słupi

Pozostałe informacje

Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Słupia - kwestionariusz ankiety internetowej

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 15 czerwca do 30 czerwca 2022 roku, na terenie naszej gminy są realizowane badania ankietowe związane z opracowywaniem diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych.
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań
zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania
dokumentu jakim jest Diagnoza Problemów Społecznych Gminy Słupia.
Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku:

https://www.webankieta.pl/ankieta/769101/gmina-slupia-mieszkancy.html


Zachęcamy do udziału w badaniu.

drukuj (Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Gminy Słupia - kwestionariusz ankiety internetowej)

Wstecz