Urząd Gminy w Słupi

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Słupi, w skrócie urząd znajduje się w miejscowości Słupia nr 136, 96-128 Słupia.

budynek urzędu

Na pierwszym piętrze urzędu znajdują się pomieszczenia zajmowane przez Wójta Gminy, pracowników oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Na drugim piętrze znajdują się pomieszczenia zajmowane przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Oświaty Kultury i Sportu.

Wójt jest szefem urzędu. Wójtem jest Mirosław Matulski.

Wójtowi w pracy pomagają Sekretarz, Skarbnik oraz urzędnicy.

Wejście główne do urzędu jest od strony ulicy. Do wejścia prowadzą trzy schodki oraz podjazd dla osób z niepełnosprawnościami.

wieście do budynku

Po wejściu do urzędu na wprost zobaczysz schody prowadzące na pierwsze piętro urzędu.

Z lewej strony zobaczysz windę oraz toaletę przystosowaną dla osób z niepełnosprawnościami.

Windą można dojechać na pierwsze i na drugie piętro budynku.

Czym zajmuje się urząd?

Pracownicy urzędu wykonują różne zadania:

 • wydają dowody osobiste
 • zajmują się zameldowaniami
 • przyjmują zgłoszenia dotyczące prowadzenia własnej firmy
 • prowadzą urząd stanu cywilnego
 • wydają odpisy aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu
 • przyjmują wpłaty za wodę, ścieki oraz odpady komunalne
 • zajmują się podatkami
 • prowadzą budowy i remonty dróg gminnych

Jak załatwić sprawę w urzędzie?

Jest kilka sposobów jak załatwić sprawę w urzędzie:

 • napisać pismo i wysłać na adres urzędu: Urząd Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia,
 • osobiście przynieść pismo do urzędu do Sekretariatu urzędu,
 • napisać wiadomość i wysłać ją na adres e-mail: gmina@slupia.com.pl
 • zadzwonić na nr telefonu: +48 46 831 55 91, +48 46 831 52 42.

Urząd Gminy w Słupi jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Osoby głuche i słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędem za pomocą tłumacza języka migowego ( PJM) po wcześniejszym uzgodnieniu.

Osoby niewidome i osoby mające problemy z widzeniem otrzymają pomoc w urzędzie. Urzędnicy pomogą załatwić daną sprawę. Należy wcześniej powiadomić o problemach z widzeniem.

Do urzędu można przyjść z psem przewodnikiem, który pomaga osobie w poruszaniu się.