Urząd Gminy w Słupi

Aktualności

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski na wybory samorządowe w dniu 7 kwietnia 2024 roku

Stosownie do przepisu art.37 f ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast obowiązkiem Wójta jest zapewnienie bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu wyborów, tj. w dniu 7 kwietnia 2024 r

Szczegółowy przebieg linii komunikacyjnych wraz z trasą przejazdu, miejscowościami oraz godzinami przyjazdów i odjazdów zawierają dołączone do informacji rozkłady jazdy.

Wstecz