Urząd Gminy w Słupi

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych

Szanowni Mieszkańcy wsi Winna Góra i Bonarów

Wójt Gminy Słupia zaprasza mieszkańców, którzy są zainteresowani podłączeniem się do sieci kanalizacji sanitarnej, do składania wniosków o dofinansowanie wykonania podłączenia kanalizacyjnego.

Środki finansowe na budowę przyłącza Gmina Słupia zamierza pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – III edycja’’. Wysokość dofinansowania wynosić będzie do 80% kosztów kwalifikowanych realizowanego zadania, lecz nie więcej niż 4 000,00 zł na jedno przyłącze kanalizacyjne.

Warunkiem dofinansowania podłączenia kanalizacyjnego jest złożenie do Urzędu Gminy w Słupi wniosku o udzielenie dofinansowania w ramach programu priorytetowego „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych – III edycja” wraz z niezbędnymi załącznikami.

W związku z powyższym, wszystkich zainteresowanych mieszkańców proszę o złożenie wniosku o udzielenie dofinansowania kosztów wykonania podłączenia kanalizacyjnego w siedzibie Urzędu Gminy w Słupi – Referat Inwestycji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój Nr 4 lub 5 w terminie do dnia 27.03.2024 r.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski