Urząd Gminy w Słupi

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

Dyrektor

Ewelina Stefaniak

tel. 46 831 55 91 wew. 9

e-mail gokis@slupia.com.pl

strona internetowa : GOKiS Słupia