Urząd Gminy w Słupi

Szkoła Podstawowa w Winnej Górze

Dyrektor

Wioletta Miksa

tel. 46 831 55 20

ades e-mail : szkolawinnagora@slupia.com.pl

adres strony internetowej : Szkoła Podstawowa w Winnej Górze

Szkoła Podstawowa w Winnej Górze przystąpiła do programu oświatowego dla szkół podstawowych „Być jak Ignacy. Nauka pełna energii”. Organizatorem VIII edycji programu jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza