Urząd Gminy w Słupi

Szkoła Podstawowa w Słupi

Dyrektor

Aneta Klimczyk

tel. 46 831 55 90

adres e-mail: szkolaslupia@slupia.com.pl

adres strony internetowej : Szkoła Podstawowa w Słupi