Urząd Gminy w Słupi

Cyfrowa Gmina

logo

 

 

 

 

 

 

 

21 lutego 2022 roku Gmina Słupia podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REAT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „ Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00

Gmina w ramach projektu pozyskała dofinansowanie na „Modernizację posiadanego sprzętu komputerowego oraz szkolenia dla osób zatrudnionych w ramach zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych”

Gmina w ramach projektu wykona również diagnozę cyberbezpieczeństwa.

Powyższe zadania przyczynią się do zwiększania cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w Gminie Słupia .

Dofinansowanie projektu z UE: 100.000,00 zł.

H86qAwLNle6MAAAAABJRU5ErkJggg==