Urząd Gminy w Słupi

Kontakt

Dane adresowe

Wójt Gminy Mirosław Matulski

Wójt Gminy Słupia

tel. +48 46 831 55 91, 831 52 42

adres e-mail: wojt@slupia.com.pl

Urząd Gminy w Słupi

Słupia 136
96-128 Słupia

tel. +48 46 831 55 91; +48 46 831 52 42
fax +48 46 831 55 14
adres e-mail : gmina@slupia.com.pl

Skrytka e-PUAP: x52urx05pw

Numery rachunków bankowych

Urząd Gminy w Słupi, Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej o/ Słupia 

  1. Dochody (wpływają podatki, opłaty, należności z tytułu czynszu i sprzedaży nieruchomości):
    nr 54 9288 1079 1720 0446 2000 0050
  2. Depozyty (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy):
    nr 94 9288 1079 1720 0446 3000 0030
  3. Konto główne budżetu (wpływy subwencji, dotacji, udziałów z Urzędów Skarbowych):
    nr 52 9288 1079 1720 0446 3000 0010