Urząd Gminy w Słupi

Harmonogram odbioru odpadów 2023

Częstotliwość odbioru odpadów

Odpady komunalne odbierane będą z następującą częstotliwością:

  1. zmieszane odpady komunalne i bioodpady – raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października oraz raz na 4 tygodnie w pozostałe miesiące,
  2. metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – raz na 1 miesiąc,
  3. papier, szkło – 1 raz na kwartał.

 

Terminy odbioru odpadów dla wsi Gzów, Modła, Słupia, Zagórze

harmonogram odbioru odpadów

Terminy odbioru odpadów dla wsi Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje

harmonogram odbioru odpadów

drukuj całą stronę