Urząd Gminy w Słupi

Aktualności

30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących żródeł ciepła i spalania paliw

Urząd Gminy w Słupi przypomina, że do 30.06.2022 r. każdy właściciel bądź zarządca budynku, który jeszcze nie dopełnił tego obowiązku, zobowiązany jest do złożenia deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r. Jeśli w budynku zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła po 1 lipca 2021 r. to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Deklarację można złożyć:

  1. w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.
  2. w formie papierowej - wypełniony druk deklaracji (do pobrania na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow) można wysłać pocztą albo złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia. 

Zgłosić należy wszelkie źródła ciepła, wykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i podgrzewania wody, również w budynkach niemieszkalnych.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 46 831 55 91 wew. 12 oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Wstecz