Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”
SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 1
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 2
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 3
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 4
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 5
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 1
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 2
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 3
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 4
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 5
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 7
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 1
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 2
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 3
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 4
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 5
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 6
Załącznik Nr 7 – przedmiar robót dot. budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Załącznik Nr 7 – przedmiar robót dot. Domu Nauczyciela
Załącznik Nr 7 – STWiORB dot. instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią gazową LPG
Załącznik Nr 7 -STWiORB dot. termomodernizacji
Załącznik Nr 8 – Audyt energetyczny cz. 1
Załącznik Nr 8 – Audyt energetyczny cz. 2
****************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”

SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – projekt budowlany cz. 1
Załącznik Nr 7 – projekt budowlany cz. 2
Załącznik Nr 7 – przedmiar robót
Załącznik Nr 7 – STWiORB

***************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie na zadanie pn Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia
Zmiana treści SIWZ
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1
Załączniki Nr 2-6
Załącznik Nr 7
**************************************************
Zapytanie ofertowe

dotyczy: odbioru, transportu i składowania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Słupia
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

****************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” do budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości Słupia i Gzów 
********************************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Słupia
**********************************************************
Dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Słupia
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości Słupia i Gzów
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze”
******************************************
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn:
Protokół z sesji otwarcia ofert
„Dostawa energii elektrycznej potrzeby Słupia”
Pytania Wykonawców i Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Pytania Wykonawców i odpowiedzi na pytania Wykonawców
Pytania i Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załączniki 2-7
Załącznik Nr 8
**************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa paliwa stałego – węgla”
********************************************************
„Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
*******************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze”
*********************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa paliwa stałego – węgla”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załacznik Nr 2
*******************************************************
Zmiana treści Zapytania ofertowego na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze ”
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze ”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 3
*****************************************************
Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
*********************************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki”
*****************************************************
Zmiana treści Zapytania ofertowego na zadanie pn: ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
Pytania i odpowiedzi dot. treści Zapytania ofertowego na zadanie pn : ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

*****************************************************
Odpowiedzi na pytania dot. postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
*********************************
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i mlodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi”
***********************************
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załączniki 2-7
Załącznik Nr 8
*****************************
,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

******************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
************************************
Zmiana treści Zapytania ofertowego „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi”
Zmiana Załącznika Nr 1
Zmiana Załącznika Nr 2
Zmiana Załącznika nr 3
*********************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi ”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
******************************
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Pytania i odpowiedzi dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

SIWZ

Załacznik Nr 1 do SIWZ

Załączniki 2-7

Załacznik Nr 8

*********************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa paliwa stałego – węgla”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
******************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”

*******************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
*****************************
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”
***************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
*********************************************
ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące: „Wykonania centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dot. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Krosnowa”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Krosnowa”
Zapytanie ofertowe
Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 4
Zalącznik Nr 5
*********************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115402E w miejscowości Nowa Krosnowa”
**************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115402E w miejscowości Nowa Krosnowa”
**************************************************
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
**********************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Zalącznik Nr 3
********************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
*********************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Dostawa oleju napędowego grzewczego
Zapytanie ofertowe olej
Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Zalącznik Nr 3

*********************************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
*****************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn; „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia”
***************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
******************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Zmiana załącznika-Nr-1-3.pl/wp-content/uploads/2008/11/Zalącznik-Nr-3.doc”>Zalącznik Nr 3Zmiana załacznika Nr 1
***************************************************
Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia publicznego ” Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
SIWZ wraz z Załącznikami
Załącznik Nr 4 do SIWZ
****************************************************
Ogłoszenie o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Ogłoszenie o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn
*******************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn; „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Slupia”
**********************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła”
*********************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła”
********************************************
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dot. przetargu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Załącznik Nr 1
*********************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Zalacznik Nr 1
Załączniki 2-6
Załącznik Nr 7

******************************************
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła’
Załącznik Nr 1
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Slupia i Modła”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła’
SIWZ
Załączniki
Załącznik Nr 8 – Umowa
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 9
Zalącznik Nr 9
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
********************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Dostawa oleju napędowego grzewczego’
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” **********************************************************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” ***********************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” **********************************************************************

Zmiana SIWZ na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załacznik Nr 5 Załacznik Nr 6 Załacznik Nr 7 Załacznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załacznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 Załącznik Nr 13 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 15 Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 17 Załącznik Nr 18 Załacznik Nr 19 Załącznik Nr 20 Załacznik Nr 21 Załącznik Nr 22 Załącznik Nr 23 Załącznik Nr 24 Załacznik Nr 25 Załacznik Nr 26 Załącznik Nr 27 Załącznik Nr 28 Załącznik Nr 29 Załacznik Nr 30 Załącznik Nr 31 Załacznik Nr 32 **************************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi” SIWZ Załącznik-Nr-2 Załącznik-Nr-1 Załącznik-Nr-3 Załącznik-Nr-4 Załącznik-Nr-5 Załącznik-Nr-6 Zalącznik-Nr-7 Załącznik-Nr-8 *****************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego’ *****************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” *****************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Zalącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 ***********************************************************
Unieważnienie na zadanie pn:”Dostawa oleju napędowego grzewczego” *******************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 **********************************************************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu”

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu”
*******************************************************************************
Odpowiedź na pytanie dotyczące zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” *************************************************************************
Zmiana Nr 2 treści SIWZ na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” Załącznik Nr 29Załącznik Nr 29 *************************************************************************
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” *************************************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 Załącznik Nr 13 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 15 Załącznik Nr 16 Załącznik Nt 17 Załącznik Nr 18 Załacznik Nr 19 Załącznik Nr 20 Załacznik Nr 21 Załącznik Nr 22 Załącznik Nr 23 Załącznik Nr 24 Załacznik Nr 25 Załącznik Nr 26 Załącznik Nr 27 Załącznik Nr 28

 

cialis daily use @ how to get viagra without a prescription @ viagra coupon @ pharmacy rx one @ where to buy cialis over the counter