Urząd Gminy

Dane adresowe Urzędu Gminy:

Urząd Gminy w Słupi
96-128 Słupia

tel. 0-46 831-55-91, 831-52-42, 831-52-43
fax 0-46 831-55-14;
e-mail: sekretariat@slupia.com.pl

 • Wójt Gminy Słupia
  Mirosław Matulski

 • tel: 46 831 55 91
 • fax: 46 831 55 14
 • e-mail: wojt@slupia.com.pl

 

 • Sekretarz Gminy – Małgorzata Bachura
 • Skarbnik Gminy – Agnieszka Mikina

 

Rada Gminy Słupia

Rada Gminy

 

 • Przewodniczący Rady Gminy – Marek Pięcek

Dyżury pełni:
Przewodniczący Rady Gminy Marek Pięcek – w każdą środę od godz. 11.30 do 14.30

 • Marek Pięcek – Przewodniczący Rady Gminy
 • Małgorzata Kowara – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • Jolanta Salamon
 • Wiesław Fontański
 • Tadeusz Kolis
 • Marek Kotyna
 • Andrzej Kowara
 • Tomasz Krawczyk
 • Kazimierz Kozłowski
 • Piotr Królikowski
 • Alina Ziółczyk
 • Marianna Nowak
 • Stanisław  Szymczak
 • Roman Rosiński
 • Krzysztof Szymczewski

Komisje stałe Rady Gminy Słupia:

 • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Przewodniczący: Marek Kotyna
  • Członkowie: Kazimierz Kozłowski, Wiesław Fontański , Marianna Nowak , Andrzej Kowara, Tadeusz Kolis, Piotr Królikowski.
 • KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
  • Przewodniczący: Tomasz Krawczyk
  • Członkowie: Alina Ziółczyk, Jolanta Salamon, Roman Rosiński, Stanisław Szymczak, Krzysztof Szymczewski, Małgorzata Kowara.
 • KOMISJA REWIZYJNA
  • Przewodniczący: Andrzej Kowara
  • Członkowie: Tadeusz Kolis, Roman Rosiński , Kazimierz Kozłowski.

Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 3. Szkoła Podstawowa w Słupi
 4. Szkoła Podstawowa w Winnej Górze