Urząd Gminy

Dane adresowe Urzędu Gminy:

Urząd Gminy w Słupi
96-128 Słupia

tel. 0-46 831-55-91, 831-52-42, 831-52-43
fax 0-46 831-55-14;
e-mail: sekretariat@slupia.com.pl

 • Wójt Gminy Słupia
  Mirosław Matulski

 • tel: 46 831 55 91
 • fax: 46 831 55 14
 • e-mail: wojt@slupia.com.pl

 

 • Sekretarz Gminy – Małgorzata Bachura
 • Skarbnik Gminy – Agnieszka Mikina

 

Rada Gminy Słupia

Rada Gminy

 

 • Przewodniczący Rady Gminy – Marek Pięcek

Dyżury pełni:
Przewodniczący Rady Gminy Marek Pięcek – w każdą środę od godz. 11.30 do 14.30

 • Marek Pięcek – Przewodniczący Rady Gminy
 • Małgorzata Kowara – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
 • Jolanta Salamon
 • Wiesław Fontański
 • Tadeusz Kolis
 • Marek Kotyna
 • Andrzej Kowara
 • Tomasz Krawczyk
 • Kazimierz Kozłowski
 • Piotr Królikowski
 • Alina Ziółczyk
 • Marianna Nowak
 • Stanisław  Szymczak
 • Roman Rosiński
 • Krzysztof Szymczewski

Komisje stałe Rady Gminy Słupia:

 • KOMISJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
  • Przewodniczący: Marek Kotyna
  • Członkowie: Kazimierz Kozłowski, Wiesław Fontański , Marianna Nowak , Andrzej Kowara, Tadeusz Kolis, Piotr Królikowski.
 • KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
  • Przewodniczący: Tomasz Krawczyk
  • Członkowie: Alina Ziółczyk, Jolanta Salamon, Roman Rosiński, Stanisław Szymczak, Krzysztof Szymczewski, Małgorzata Kowara.
 • KOMISJA REWIZYJNA
  • Przewodniczący: Andrzej Kowara
  • Członkowie: Tadeusz Kolis, Roman Rosiński , Kazimierz Kozłowski.

Jednostki organizacyjne Urzędu Gminy:

 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słupi
 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze
Order will even, dealt and not can case the one what is best dose of cialis met purchase does because came pair does insurance cover cialis Anti is wake-up worth other as only but connected blue pills viagra