Rodzina 500 plus

Od 1 kwietnia 2016 roku, w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195), rusza program „Rodzina 500 plus”. Jest to program, dzięki któremu rodziny będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=1024