Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia

2019

decyzja z dnia 01-08-2019 Słupia

decyzja z dnia 01-08-2019 Winna Góra

decyzja z dnia 07-05-2019 Słupia

decyzja z dnia 07-05-2019 Winna Góra

decyzja z dnia 15-02-2019 Słupia

decyzja z dnia 15-02-2019 Winna Góra

2018

decyzja z dnia 31 10 2018 Winna Góra

decyzja z dnia 31 10 2018 Słupia

decyzja z dnia 07 08 2018 Winna Góra

decyzja z dnia 07 08 2018 Słupia

decyzja z dnia 10 05 2018 Winna Góra

decyzja z dnia 10 05 2018 Słupia

decyzja z dnia 13 02 2018 Winna Góra

decyzja z dnia 13 02 2018 Słupia

2017

decyzja z dnia 09 11 2017 Winna Góra

decyzja z dnia 09 11 2017 Słupia

decyzja z dnia 10 10 2017 Winna Góra

decyzja z dnia 10 10 2017 Słupia

decyzja z dnia 18 05 2017 Winna Góra

decyzja z dnia 18 05 2017 Słupia

decyzja z dnia 07_02_2017 Winna Góra

decyzja z dnia 07_02_2017 Słupia

Ocena jakości wody wodociągów zaopatrzenia zbiorowego za 2016 rok

2016

Decyzja z dnia 15 11 2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 15 11 2016 Słupia

Decyzja z dnia 23 08 2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 23 08 2016 Słupia

Decyzja z dnia 08 07 2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 08 07 2016 Słupia

Decyzja z dnia 14.04.2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 14.04.2016 Słupia

Archiwum