Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia

decyzja z dnia 07_02_2017 Winna Góra

decyzja z dnia 07_02_2017 Słupia

Ocena jakości wody wodociągów zaopatrzenia zbiorowego za 2016 rok

2016

Decyzja z dnia 15 11 2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 15 11 2016 Słupia

Decyzja z dnia 23 08 2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 23 08 2016 Słupia

Decyzja z dnia 08 07 2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 08 07 2016 Słupia

Decyzja z dnia 14.04.2016 Winna Góra

Decyzja z dnia 14.04.2016 Słupia

 

Archiwum