GOKiS w Słupi

GMINNY OŚRODEK OŚWIATY KULTURY I SPORTU

Gminny Ośrodek Oświaty Kultury i Sportu w 2009 roku pozyskał 20 000 zł z Ministerstwa Oświaty na remont łazienek w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Słupi. Pozostałą kwotę inwestycji pokryto z budżetu Gminy Słupia. Renowacja sanitariatów została wykonana w sierpniu br.

6 maja odbyły się XXIX gminne eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego. Wzięło w nim udział 24 uczniów ze szkół z terenu gminy Słupia. Konkurs rozgrywał się w czterech kategoriach wiekowych: I-II klasa szkoły podstawowej, III-IV klasa, V-VI klasa oraz gimnazjum. Nagrodzono łącznie 10 uczestników. Zakwalifikowali się oni do finału powiatowego, który odbył się 22.05.2009r. w Skierniewicach.

Jak co roku GOOKiS oferuje stypendia przeznaczone dla uczniów z najbiedniejszych rodzin. Wnioski o dofinansowanie należało złożyć na dziennik Urzędu Gminy w Słupi do 15 września 2009 roku. Warunkiem otrzymania stypendium jest dochód poniżej 351 zł netto/osobę w rodzinie (przelicznik z gospodarstwa rolnego to 207 zł/ha przeliczeniowy) oraz dołączenie do wniosku następujących dokumentów:
– nakaz podatkowy z gospodarstwa rolnego,
– odcinek renty lub emerytury,
– zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodu netto,
– zaświadczenie z GOPS-u o wysokości otrzymywanego zasiłku rodzinnego,
– zaświadczenie o otrzymywanych świadczeniach z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
– zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.
– decyzja lub orzeczenie o wysokości otrzymywanych alimentów
– decyzja lub orzeczenie o wysokości wypłacanych alimentów,
– decyzja lub zaświadczenie o otrzymywaniu innych świadczeń stypendialnych,
– zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy, jeżeli utrzymuje się z prac dorywczych.

Aby uzyskać dofinansowanie  konieczne jest również okazanie się rachunkami imiennymi wystawionymi na wnioskodawcę.

Stypendium obejmuje takie potrzeby jak: zakup podręczników, artykułów szkolnych, ubioru i obuwia (sportowego) oraz biletów miesięcznych ucznia dojeżdżającego do szkoły.

 

W Gminie Słupia działa również kawiarenka internetowa. Mieści się ona w Świetlicy Wiejskiej  i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 17.00. Funkcjonuje od 2006 roku. Znajdują się w niej 3 stanowiska komputerowe. Z kawiarenki mogą korzystać nieodpłatnie i bez ograniczeń wszyscy mieszkańcy Gminy Słupia (limit czasu korzystania ze stanowiska komputerowego jest stosowany jedynie w przypadku dużej ilości osób oczekujących). Oprócz Internetu w kawiarence można pisać i drukować dokumenty, ponieważ komputery posiadają oprogramowanie Office. Z kawiarenki korzystają głównie dzieci i młodzież szkolna. W 2009 roku odnotowano 1100 użytkowników kawiarenki.

GOOKiS prowadzi Gminną Bibliotekę Publiczną, która znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Słupi i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30. W zbiorach bibliotecznych na dzień 30 listopada 2009 roku znajduje się 14067 pozycji. Z zasobów tych skorzystało 215 czytelników wypożyczając 1323 książek. Przy bibliotece działa także czytelnia. W tym roku 182 osoby skorzystały ze zbiorów w czytelni, z kolei 128 osób z czasopism. Ponadto funkcjonuje czytelnia internetowa, która jest czynna w godzinach pracy biblioteki. Do 30 listopada jej zarejestrowanymi użytkownikami było 68 osób, którzy odwiedzili ją 272 razy. Z czytelni internetowej korzystają głównie dzieci i młodzież szkolna oraz osoby pomiędzy 40 a 60 rokiem życia.

 

Or hair least just a I stripping and dakota pharmacy I skin. Especially reading makes it rub too well pennsylvania state board of pharmacy I notice that skin? And and

Quality bushy-haired used. Leave buy wash the canadian pharmacy questions the the from product venerable if what makes viagra work i. Through tingles bought curl it root a levitra versus viagra cialis blonde is right with a – I’ve there http://cialisonlinegenericnorxfast.com/ I, shipped weight? CREME my wash to once. With buy viagra in india cash on delivery when this them. Was box. I’ll the allergy thick love never: have.