Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Uwaga Rolnicy!

Trwa nabór wniosków o odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii po kiszonkach, sianokiszonkach, worków, worków po nawozach, worków po nawozach typu big-bag.
Sprawa jest pilna, ponieważ Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie odbioru tych odpadów do NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosków do dnia 12 listopada br.
Wzór wniosków dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.slupia.com.pl

Inwentaryzacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

zaproszenie_skierniewice

Fundusz sołecki na 2020 rok – terminy zebrań wiejskich

Informacja dla mieszkańców wsi Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia

 
WNIOSEK o przystąpienie do projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonanie podłączeń kanalizacyjnych
Uchwała Nr VIII 44 2019 Rady Gminy Słupia z dnia 28 06 2019

Następne »