Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Informuję mieszkańców Gminy Słupia, że dzień 24 grudnia 2015 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupi w zamian za dzień 26 grudnia 2015 roku ( święto przypadające w sobotę).

 

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

 

Podstawa prawna : Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Słupia z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego.

—————————————————————————————————————————————–

Protokół z rozprawy administracyjnej w sprawie budowy budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie do 2000 szt. tuczników

Protokół rozprawy administracyjnej przeprowadzonej w dniu 12 listopada 2015 r.

 

Punkt Informacyjny FUNDUSZE EUROPEJSKIE

Informacja KRUS

UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!! KOMUNIKAT

15 -05- 2015 r.
UWAGA PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW !!!!
KOMUNIKAT
Zgodnie z § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1468, z późn. zm.), Prezes Agencji Rynku Rolnego informuje, iż pozostała do wykorzystania ilość:
• 15 817,350 ton jabłek i gruszek,
• 2 302,412 ton pozostałych produktów (pomidory pod osłonami, marchew, papryka słodka pod osłonami, ogórki pod osłonami)
które mogą zostać objęte wsparciem w ramach rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1031/2014.
W związku z tym, podmioty o których mowa w § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, mogą składać dodatkowe powiadomienia dotyczące ww. produktów do dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę nie później jednak niż 4 dni przed dniem planowanego przeprowadzenia danej operacji.
Realizacja operacji wycofania z rynku produktów w celu bezpłatnej dystrybucji lub innego przeznaczenia zgodnie RDK (UE) nr 1031/2014 musi być zakończona do dnia 30 czerwca 2015 r.
Zgodnie z § 5 ust. 8 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, w dniu w którym suma ilości produktów wynikająca z dodatkowych powiadomień przekroczy
ww. ilość produktów, Prezes Agencji Rynku Rolnego poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację o:
1) zakończeniu przyjmowania dodatkowych powiadomień;
2) wysokości współczynnika przydziału stosowanego w odniesieniu do ilości produktów wynikających z dodatkowych powiadomień złożonych do tego dnia.

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Informacje ogólne
Ankieta

Zaproszenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Winnej Górze

Wójt Gminy Słupia

Gminny Ośrodek Oświaty Kultury i Sportu w Słupi

zapraszają na

Gminny Dzień Kobiet

który odbędzie się 7 marca 2015 roku o godz. 12.00

w Sali OSP w Słupi

zaproszenie

Ogłoszenie dotyczy: fałszywych pism PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

Ogłoszenie dotyczy fałszywych pism PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

Mobilny Punkt Informacji w Słupi

plakat informacyjny

Konsultacje i opinie w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

konsultacje

program

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Następne »