Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Zaproszenie do wzięcia udziału w wykładzie z cyklu „Spotkania ze zdrowiem”

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi zaprasza na XV wykład z cyklu „Spotkania ze zdrowiem”, który odbędzie się 26 kwietnia 2016 r. o godz. 12.00 w auli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi. Temat spotkania: „Chroń swoje dziecko. Chroń siebie. Stosuj szczepienia”. Ideą prowadzonego cyklu jest kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych. Wykłady kierowane są do mieszkańców województwa łódzkiego, do wszystkich zainteresowanych zdrowym i bezpiecznym trybem życia.

Informacja dotycząca wykładu

Program spotkania

 

życzenia wielkanoc

Informacja dotycząca ujemnych skutków przezimowania upraw (wymarznięć)

(kliknij, aby przejść do informacji)

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

baner_250_250

informacja o funduszach europejskich w województwie łódzkim

Zaproszenie na szkolenie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ 2014-2020 – Poddziałanie VII.1.2 Technologie informacyjno –komunikacyjne”.

(czytaj więcej)

Rodzina 500 plus

Od 1 kwietnia 2016 roku, w związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 r., poz. 195), rusza program „Rodzina 500 plus”. Jest to program, dzięki któremu rodziny będą mogły otrzymać wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=1024

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza na spotkanie informacyjne pn. „Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na rozwój”, które odbędzie się 2 marca 2016 r. w Skierniewicach. (czytaj więcej)

Następne »