Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Mikroinstalacje fotowoltaiczne

Informacje ogólne
Ankieta

Zaproszenie

Koło Gospodyń Wiejskich w Winnej Górze

Wójt Gminy Słupia

Gminny Ośrodek Oświaty Kultury i Sportu w Słupi

zapraszają na

Gminny Dzień Kobiet

który odbędzie się 7 marca 2015 roku o godz. 12.00

w Sali OSP w Słupi

zaproszenie

Ogłoszenie dotyczy: fałszywych pism PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

Ogłoszenie dotyczy fałszywych pism PGE Dystrybucja informujących o zmianach w zakresie świadczenia i opłat za usługi dostaw energii elektrycznej

Mobilny Punkt Informacji w Słupi

plakat informacyjny

Konsultacje i opinie w sprawie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

konsultacje

program

 

————————————————————————————————————————————————————————-

2013-11-06-baner-Karta-Rodzin
W dniu 30 października 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia zasad realizacji Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”. Program „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych” zakłada wspieranie rodzin wielodzietnych z trójką i więcej dzieci, poprzez wprowadzenie dla nich systemu ulg i uprawnień oferowanych przez instytucje samorządu województwa łódzkiego, w tym przez instytucje kultury, edukacji, sportu, turystyki, zdrowia.

Aby uzyskać zniżki u Partnerów Programu, należy posiadać Wojewódzką Kartę, która wydawana jest na podstawie wniosku złożonego osobiście lub przesłanego pocztą na adres Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, ul. Snycerska 8.
Wszelkie informacje, w tym regulamin, wniosek, oświadczenie oraz wykaz Partnerów, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcpslodz.pl .
Informacje w powyższym zakresie udzielane są przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej, Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva oraz Pani Marta Kurowska, nr tel. 42 203-48-67 adres e-mail karta@rcpslodz.pl .

————————————————————————————————————————————————————————————–

„Przyjazna Wieś” – I miejsce dla Gmina Słupia

Przyjazna wieś czytaj więcej

————————————————————————————————————————————

Finansowanie składek KRUS z budżetu państwa

Informacja KRUS

…………………………………………………………………………………………………………

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospoarowanie odpadami komunalnymi

Harmonogram wywozu odpadów

zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informacja o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Informacja o miejscach zagospodarowania

informacja o poziomach recyklingu

informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

jak segregować opady suche

jak segregować szkło

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Słupia

———————————————————————————————————————————————————————

 

Projekt pn. „ Tradycje Gminy Słupia poprzez utworzenie młodzieżowego zespołu ludowego oraz poznanie rzemiosła ludowego”

 

Informacja o projekcie

 

——————————————————————————————————————————————————————–

Następne »