Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

 

Kadencja 2014-2018 przyniosła wiele osiągnięć, które na pewno wpłyną pozytywnie na standard życia mieszkańców. Pomimo tego, iż Gmina Słupia należy do gmin o niedużych dochodach, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udało się zrealizować wiele kosztownych inwestycji. Działaliśmy zarówno w sferze inwestycyjnej, jak również w obszarach społecznych. Aby móc zrealizować więcej zadań postanowiliśmy sięgnąć po środki z Unii Europejskiej i wykorzystać je w maksymalny sposób. 

Poniżej pragniemy przybliżyć najważniejsze zrealizowane przez nas projekty w latach 2014-2018.

Podsumowanie kadencji 2014-2018

Następne »